mandag 23. juni 2008

Ei strålende helg i HelligværDet ble ei flott helg i Helligvær og en verdig feiring av 100 åringen Helligvær kirke.
Det ble en flott kirkekonsert med Ola Bremnes og Kristin Skaare. Ola sang både tekster av Petter Dass, sin far og sine egne. Tekster og melodier som på en helt spesiell måte kjentes å høre hjemme ute i Helligvær. Og det ble satt stor pris på, og Ola og Kristin framførte tre ekstra nummer, det siste en salme av Petter Dass som også var åpnings salmen på søndagens gudstjeneste.
Søndags morgen bød ikke på det samme flotte været som lørdagen, men det strømmet til med båter til gudstjeneste og kirka fyltes. Vi seilte til kirke bak Kystlaget Saltas 110 år gamle Hæringen som var kommet ut for å hilse 100 åringen. Bak fulgte sjarker, en kommet helt fra Givær.
Før gudstjenesten la varaordfører Kirsten Hasvold ned krans på minnestøtta over de som har kommet bort på havet. Hun trakk fram den sårbarheten som en alltid lever med når en er avhengig av å hente levebrødet på havet og er avhengig av vær og vind.
Domprost Elin Vangen holdt prekenen i gudstjenesten. Og som en avslutning sang Ola Bremnes Petter Dass sitt

"Aftensuk":
O store Gud, som hjælpe kan,
Hvis sti er i de store Vand,
Kast ud dit guddoms Øie
Til alle dem, paa Havet er
Bevare dem fra Grund og Skjær
Lad Veir og Vind dem føie!
Lad dine Engle følge dem
Beholden vel til Hus og Hjem!
Velsigne Landsens Næring,
Giv Fisk og Sild av Havsens Grund
Giv daglig Brød for hver Mands Mund,
Giv fattig Folk sin Tæring!
Forlad vor Synd o Fader god,
For Hans Skyld, som paa Korset stod,
Tænk paa dit gamle Rygte!
Lad os i Landet bo med Fred
Og med en god Samvittighed
Dig, Herre Gud, at frygte! Amen

Ingen kommentarer: