mandag 27. oktober 2008

Bystyrevedtak og seilernes interesser


Noen bloggere har kommentert vedtaket fra reguleringsplanen for Nerbyen og den antatt nye småbåthavna. Det kan synes som om noen ønsker å framstille konflikter og å gjøre ting betydelig verre enn de er. Saken gjelder en formulering i planen som opprinnelig lød: ”Innenfor (område)D4 tillates det etablert ny småbåthavn. Båtplasser nærmest Breivika brygge skal kun benyttes tilbåter uten mast.”
Det er i dag etablert ei småbåthavn foran Breivikabrygge som eies av beboerne der. I denne havna er det innført et forbud mot båter med mast i dag.
Problemet med forslaget var selvfølgelig å tolke hva nærmest betyr. Jeg foreslo derfor det som ble vedtaket: ”Båtplasser innenfor det område som i dag er Breivika småbåthavn benyttes kun til båter uten mast.”
Jeg synes det ville være drøyt å frata de som bor i Breivika brygge en rettighet de i dag har opparbeidet seg. Det ville dessuten være vanskeligere å få andre politikere med på det. Vedtaket som er gjort vil maksimalt gjelde ei brygge av de mange som vil bli etablert i den nye havna så jeg tror ikke seilerne har noe å frykte.
Når det sies at jeg med forslaget går mot BSF så må det stå som Kenneths private mening. Jeg har etterspurt på bloggen hans et vedtak fra styret i BSF uten å få svar.
Videre må jeg bare si takk til BSFs leder som i SMS skrev etter at vedtakket var gjort: ”Jeg synes ditt forslag var bra og fikk den presiseringa som manglet i det opprinnelige forslaget. Takk for bra innsats for seilerne”
Bildet viser havna i Breivika, det grå feltet er en utfylling tenkt som parkeringsplass, da er det ikke mye igjen av området med restriksjon!

1 kommentar:

Ariel sa...

Syns du ivaretok seilernes interesser på en bra måte og landet saken så nær det optimale som var mulig.