søndag 24. mai 2009

Noen bilder fra Amish-county


Dette er virkelig annerledesland. I et gjennom komersialisert samfunn hvor bilen og alt som kan gjøre livet lettere er så viktig som i USA, velger noen å leve totalt annerledes. De er et vitnesbyrd om at det går an.
Jeg ville gjerne bringe noen fler bilder av det. De har fantastiske flotte gårder og er gode håndverkere. Og hestene er et syn, de går aldri rolig, men er i fult firsprang.
Og det du får kjøpt her er kvalitet. En av spesialitetene er Quilt, svære tepper som på det ene bildet. 300-600 timer går med på et slikt teppe. Og prisen lå på $1000 og oppover.
Godt vi ikke hadde plass i kofertene ellers kunne fristelsen blitt for stor.

Ingen kommentarer: