onsdag 8. juli 2009

Seilglede i SEILmagasinet


Siste nummer av SEILmagasinet (6/2009) har et to siders oppslag med intervju av undertegnede.

Ingen kommentarer: